Regulamin

Regulamin korzystania z portalu kursmanga.pl

Wprowadzenie

Data ustalenia tekstu: 17 lipca 2008 r.

Data ostatnio wprowadzonych zmian: 25 marca 2016 r.

Witamy w portalu kursmanga.pl. Poniżej przedstawiamy zasady i warunki korzystania z naszego portalu.

Ten dokument ma charakter porozumienia pomiędzy wydawcą witryny i wszystkimi korzystającymi z niej Użytkownikami, czyli także z Tobą.

Regulamin stanowi prawną podstawę określającą zasady korzystania z naszej witryny. Odwiedzając nasz portal, akceptujesz aktualne postanowienia tego Regulaminu oraz zobowiązujesz się przestrzegać wszystkie zawarte w nim zasady.

Dopełnieniem Regulaminu jest nasza Polityka prywatności i zaufania.

Charakter i cele witryny kursmanga.pl

Strona jest portalem o charakterze edukacyjnym i społecznościowym, adresowanym do osób zainteresowanych japońską sztuką tworzenia komiksów (tzw. mangą), oraz zagadnieniami z tym związanymi.

Portal ten skierowany jest do osób twórczych, zarówno amatorów jak i profesjonalistów.

Zgodnie z tym założeniem, celem witryny jest:

 1. Umożliwienie prezentacji swoich prac użytkownikom

 2. Publikacja artykułów edukacyjnych

 3. Skupienie grona ludzi o podobnych zainteresowaniach, wzajemna pomoc i dzielenie się swoimi poglądami i doświadczeniami

Rejestracja użytkowników i ochrona danych

 1. Dostęp do możliwości i usług w serwisie jest darmowy, wyjątek stanowi forum. Każdy odwiedzający nas gości ma pełen, darmowy dostęp do materiałów zawartych na stronie.

 2. Rejestracja otwiera Ci pełne możliwości korzystania z forum- po zarejestrowaniu się możesz zakładać nowe tematy i pisać w już istniejących (forum).

 3. Przeglądać, dodawać oraz prezentować obrazy cyfrowe lub skanowane, pisać komentarze (Galeria).

 4. Dane przekazywane podczas rejestracji oraz inne dane osobowe, które mogą być zbierane od użytkowników podczas korzystania z witryny, są gromadzone i wykorzystywane zgodnie z zasadami naszej Polityki prywatności oraz Ustawie o ochronie danych osobowych.

Prawa i możliwości użytkowników witryny

Rejestrując się w portalu kursmanga.pl:

 1. zgadzasz się podczas rejestracji dostarczyć prawdziwych informacji,

 2. akceptujesz w pełni ten Regulamin korzystania z witryny,

 3. zobowiązujesz się do utrzymania w tajemnicy Twego hasła i zgadzasz się odpowiadać za wszystkie skutki spowodowane zarówno swoim, jak i nieuprawnionym dostępem do witryny przez osoby, którym udostępnisz swój login i hasło,

 4. zobowiązujesz się zawiadomić nas natychmiast o jakimkolwiek nieupoważnionym dostępie do witryny za pomocą Twojego hasła albo o zarejestrowaniu się w witrynie z Twojego konta pocztowego.

Goście portalu mają prawo korzystać z możliwości i usług udostępnianych w witrynie:

 1. przeglądania opublikowanych materiałów, ich kopiowania i drukowania do użytku domowego oraz pobierania dokumentów elektronicznych,

 2. komentowania i oceniania udostępnionych w witrynie materiałów,

 3. porozumiewania się z innymi użytkownikami witryny i wydawcą na forum dyskusyjnym, czacie, w księdze gości, za pomocą formularza kontaktowego i innych,

Zakresu usług witryny i uprawnień użytkowników może być rozszerzany bądź ograniczany przez administratora witryny.

Respektowanie praw własności, zastrzeżenie praw autorskich

Udostępniając Zapraszając Cie do nieskrepowanego korzystania z serwisu, pragniemy zwrócić Twoja uwagę na konieczność respektowania praw własności intelektualnej.

Informujemy, że witryna zawiera dokumenty chronione prawem autorskim, znaki towarowe i inne oryginalne materiały, w szczególności teksty, zdjęcia, grafikę i dźwięki lub materiały wideo, a przyjęty w witrynie wybór i układ prezentowanych w nim treści stanowi samoistny przedmiot ochrony prawnoautorskiej. Wszystkie loga, znaki towarowe oraz grafika zamieszczone na tej stronie są własnością ich twórców bądź też dostępne są na zasadach Powszechnej Licencji Publicznej (GNU/GPL).

Dlatego:

 1. zgadzasz się na wykorzystywanie wszelkich prezentowanych w witrynie treści wyłącznie w zakresie własnego osobistego użytku - kopiowanie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, publiczne odtwarzanie, w tym udostępnianie w Internecie, a także wszelkie wykorzystywanie tych treści do celów komercyjnych wymaga uprzedniej pisemnej zgody ich autora lub wydawcy,

 2. zapewniasz, że do przesyłanych przez Ciebie do witryny jakichkolwiek dokumentów i materiałów posiadasz prawa dysponowania nimi bądź zgodę osób, do których takie prawa należą,

 3. udostępniając w serwisie kursmanga.pl własne materiały, wyrażasz zgodę na ich wykorzystywanie przez pozostałych Użytkowników w zakresie ich osobistego użytku oraz udzielasz wydawcy witryny kursmanga.pl prawa do bezpłatnego kopiowania, publikowania, dystrybucji, modyfikacji, przekładu oraz wykorzystania w inny sposób tych materiałów w Internecie;

 4. w przypadku, gdyby ich publikacja przyniosła wydawcy witryny korzyści materialne, zachowujesz pełne prawo domagania się udziału w tych korzyściach,

 5. pobierając jakiekolwiek materiały z witryny, sporządzając wydruki, uwzględniając, ale nie ograniczając się - jeśli znajduje się w witrynie - do oprogramowania typu shareware, freeware albo opartych na licencji GNU oraz plików pobieranych z serwerów odsyłających do, ale nie powiązanych z witryną kursmanga.pl, zobowiązujesz się do nieusuwania lub nieprzerabiania jakichkolwiek praw autorskich, znaków handlowych oraz innych niezbędnych opisów, informacji lub warunków i zastrzeżeń dotyczących użytkownika końcowego jakiejkolwiek kopii takiego dokumentu lub oprogramowania,

 6. zgadzasz się każdorazowo osobiście upewnić, że jakikolwiek przesyłany do witryny materiał jest zgodny z ww. warunkami i zabezpiecza wydawcę witryny, przed wszelkimi roszczeniami, które mogą wyniknąć z publikacji materiałów dostarczonych przez Ciebie do witryny,

 7. zgadzasz się, że ponosisz całkowitą odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku Twojego zachowania sprzecznego z powyższymi zastrzeżeniami,

Aby zapewnić możliwość ochrony wydawcy i innych użytkowników przed skutkami niedotrzymywania powyższych zobowiązań, a także aby ochronić Cię przed innymi skutkami, zgadzasz się, że w związku z naruszeniem tych zobowiązań wydawca serwisu kursmanga.pl może w jakimkolwiek momencie zabronić Ci dostępu do witryny.

Zawiadomienie o naruszeniu praw autorskich

Jeżeli uważasz, że Twoje lub czyjekolwiek prawa autorskie, prawa własności intelektualnej zostały w jakikolwiek sposób bądź w jakiejkolwiek formie naruszone w serwisie, prosimy o przesłanie zawiadomienia do administratora poprzez formularz kontaktowy.

Zobowiązanie wydawcy

Wszelkie informacje albo jakiekolwiek dane w postaci tekstu, muzyki lub dźwięku, fotografii lub grafiki, video, oprogramowania, kodu lub innych materiałów, stanowiących publiczną albo prywatną zawartość witryny, a także wszelkie mechanizmy uczestnictwa użytkowników we współtworzeniu zawartości witryny, udostępniane są przez wydawcę:

 1. z dołożeniem wszelkich starań, aby zawartość witryny była zgodna ze stanem aktualnej wiedzy o poruszanych w witrynie sprawach oraz aby korzystanie z witryny odbywało się bez problemów technicznych,

 2. w dobrej wierze, że mogą być przydatne bądź pomocne użytkownikom witryny oraz że każdy użytkownik korzystać z nich będzie z niezbędnym krytycyzmem, a także zgodnie z normami zwyczajowymi, szczególnie zasadami poszanowania godności drugiego człowieka, oraz zgodnie z prawem.

W przypadku zauważenia przez użytkowników błędów, pomyłek, a także wszelkich sugestii dotyczących zarówno zawartości witryny, jak i jej działania, prosimy o nadesłanie swoich uwag do administratora za pomocą formularza kontaktowego.

Wyłączenia gwarancji

W pełni akceptujesz, że wydawca udostępnia witrynę TAKĄ, JAKA JEST.

Zdajesz sobie sprawę, że opublikowane w witrynie materiały mogą zawierać nieprawdziwe informacje, nieskuteczne rady, podpowiedzi, lub w jakiś inny sposób nie odpowiadać Twoim potrzebom i oczekiwaniom. Zgadzasz się, że korzystasz z witryny tylko i wyłącznie na własną odpowiedzialność i własne ryzyko.

Wszystkie informacje, materiały lub usługi dostarczane za pośrednictwem witryny oferowane są

BEZ JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI. W szczególności:

 1. Wydawca witryny nie zapewnia gwarancji dotyczących prawidłowości lub kompletności jakichkolwiek materiałów, informacji lub ustaleń umieszczonych w witrynie,

 2. Wydawca witryny nie gwarantuje, iż każda zamieszczona w witrynie

 3. kursmanga.pl publikacja sprosta oczekiwaniom każdego Użytkownika co do merytorycznej zawartości, dokładności czy przydatności uzyskanych informacji,

 4. wydawca nie gwarantuje, że jakiekolwiek materiały pobrane z witryny lub jakikolwiek odsyłacz będzie działał bezbłędnie oraz będzie wolny od wirusów.

Tym samym wszelkie załączone lub zawarte w opublikowanych materiałach gwarancje zostają w myśl postanowień tego punktu Regulaminu anulowane, włącznie z gwarancjami handlowymi i jakościowymi.

Ograniczenie odpowiedzialności

Akceptujesz w pełni zasadę, że w maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo ani wydawca portalu kursmanga.pl ani żaden pracownik, redaktor, autor publikujący w witrynie nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie, niebezpośrednie, przypadkowe lub wynikowe skutki wykorzystania przez Ciebie informacji lub innych materiałów uzyskanych za pośrednictwem witryny

kursmanga.pl (w tym za szkody i zniszczenia będące skutkiem utraty zysków lub dochodów, utraty możliwości użycia witryny lub jakichkolwiek wykonywalnych programów, opóźnień w działaniu lub transmisji, awarii linii komunikacyjnych, niedostarczonych pocztą elektroniczną wiadomości, utraty możliwości używania danych lub sprzętu, lub podobnych zniszczeń), nawet w przypadku, gdyby Wydawca witryny został poinformowany o możliwości zaistnienia podobnych szkód i zniszczeń.

W szczególności nie ponoszą odpowiedzialności za konsekwencje podjętych na podstawie zawartych w witrynie materiałów decyzji w zakresie zarządzania finansami, ochrony zdrowia, wychowania i edukacji dzieci i młodzieży, form spędzania wolnego czasu i wszelkich innych aspektów aktywności życiowej.

Wydawca i autorzy serwisu kursmanga.pl nie ponoszą odpowiedzialności za opinie wyrażane przez Czytelników na forum, w komentarzach lub w inny sposób.

Są one wyłącznie własnością ich autorów, w związku z czym nie mogą rzutować na opinię o autorach serwisu.

Odszkodowania

Mogą zaistnieć sytuacje, w których w związku z udostępnieniem witryny kursmanga.pl i materiałów w niej zamieszczonych wobec wydawcy witryny zostanie skierowane roszczenie o odszkodowanie.

Niezależnie od podstawy prawnej takiego roszczenia odpowiedzialność wydawcy będzie ograniczona w maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo.

Odsyłacze do innych witryn, ogłoszenia i reklamy

W witrynie kursmanga.pl są publikowane odsyłacze do innych witryn.

Mogą również być publikowane ogłoszenia, reklamy, banery instytucji i firm - naszych Klientów.

Wydawca witryny nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść, ścisłość, zawartość lub dostępność informacji, do których prowadzą odsyłacze.

Rozstrzyganie sporów

W związku z możliwością wystąpienia sporów związanych z korzystaniem z witryny:

 1. zgadzasz się, że niniejszy Regulamin korzystania z witryny podlega prawu polskiemu - wszelkie spory mogące wyniknąć z wykonania zobowiązań zawartych w niniejszych warunkach będą rozstrzygane przez właściwy terytorialnie i rzeczowo sąd powszechny w Polsce.

 2. zgadzasz się, że w przypadku, gdyby którekolwiek z postanowień tego Regulaminu zostało uznane za niezgodne z prawem przez właściwy sąd, to decyzja sądu nie powoduje uchylenia innych postanowień tego Regulaminu i w związku z tym wszystkie inne postanowienia zachowują swoją moc.

 3. zgadzasz się, że w przypadku niezgodności pomiędzy warunkami opisanymi w konkretnym dokumencie w witrynie i sygnowanym przez Wydawcę, a warunkami przedstawionymi w niniejszym Regulaminie, zawsze przyjmuje się za ważniejsze warunki określone w dokumencie, z wyjątkiem wyrażonych gdziekolwiek gwarancji, o których mowa była w rozdziale Wyłączenia gwarancji.

 4. zgadzasz się, że wszelkie wynikające z korzystania z witryny albo naruszenia jakichkolwiek praw w serwisie roszczenia i żądania mogą być kierowane w okresie do jednego roku (1) od momentu zdarzenia, w przeciwnym przypadku nie będą uwzględnione.

Zmiany regulaminu korzystania z witryny kursmanga.pl

Zgadzasz się, że Wydawca serwisu kursmanga.pl zastrzega sobie wyłączne prawo do wprowadzania zmian w Witrynie w dowolnym czasie bez potrzeby informowania użytkowników.

Użytkownicy odpowiedzialni są za regularne przeglądanie tych warunków oraz zastrzeżeń, a następujące po wszelkich zmianach korzystanie z witryny jest równoznaczne z ich akceptacją.

Czy jakaś zmiana miała miejsce, rozpoznasz po dacie ustalenia tekstu tego dokumentu tuż pod nagłówkiem Wprowadzenie.

WSZYSTKIE PRAWA NIEUDOSTĘPNIONE W NINIEJSZYCH WARUNKACH SĄ ZASTRZEŻONE.

Informacja kontaktowa

W przypadku wszelkich wątpliwości, pytań i sugestii dotyczących zasad korzystania z witryny

Jesteśmy do dyspozycji użytkowników.

Prosimy w tym celu korzystać z formularza kontaktowego.